Statistieken

Vandaag 23
Deze week 215
Deze maand
758
Sinds 10-2013 189520

Beëdigde vertaling


 

 

 


Beëdigde vertalingen
Bij Vertaalbureau Poesjkin kunt u terecht voor beëdigde en onbeëdigde vertalingen.

 

 

Wat is een beëdigde vertaling?
Een populair misverstand is dat een beëdigde vertaling een betere vertaling is. Voor een vertaling van gemiddelde kwaliteit kies je voor een gewone vertaling, voor een vertaling van hoge kwaliteit kies je voor een beëdigde vertaling is dan de gedachte. Dit is echter niet juist. Vertaalbureau Poesjkin levert de hoogste kwaliteit voor zowel beëdigde als niet-beëdigde vertalingen. Wat is dan het verschil?
Voor officiële documenten met een zekere juridische status kiest u voor een beëdigde vertaling. Door de vertaling te beëdigen geeft de vertaler aan dat de tekst naar eer en geweten vertaald is en een getrouwe weergave is van de oorspronkelijke tekst. De vertaling wordt aan de brontekst (een origineel of een kopie) bevestigd en voorzien van een verklaring, stempels en handtekeningen van de vertaler. De ontvanger van een beëdigde vertaling kan er dus vertrouwen in hebben dat er in de vertaling geen zaken verkeerd zijn weergegeven, weggelaten of toegevoegd. Overheidsinstanties, bedrijven en maatschappelijke organisaties zullen altijd om een beëdigde vertaling vragen wanneer een document gebruikt wordt bij de officiële registratie van bepaalde belangrijke gegevens. Wanneer iemand uit Rusland in Nederland komt wonen zal de overheid een beëdigde vertaling van een geboorteakte verlangen. Wanneer deze persoon verder wil studeren zal de onderwijsinstelling een beëdigde vertaling van eerder behaalde diploma's verlangen. Ook een bedrijf zal een beëdigde vertaling van diploma's verlangen voordat iemand in dienst genomen wordt. En zo zijn er nog veel meer situaties denkbaar.

 

Wanneer kiest u voor een beëdigde vertaling?
Voor een beëdigde vertaling kiest u voor o.a. de onderstaande documenten. Over de meest voorkomende documenten kunt u meer lezen door op de link te klikken.
- Geboorteakte
- Diploma en cijferlijst
- Ongehuwdverklaring
- Trouwakte (huwelijksakte)
- Akte van geregistreerd partnerschap
- Scheidingsakte
- Gezondheidsverklaring
- Verzekeringsbewijs
- Import- of exportverklaring
- Notariële akte
- Uittreksel van de burgerlijke stand
- Uittreksel uit het handelsregister van de KvK
- Overlijdensakte
- Testament
- Verklaring van erfrecht
- Oprichtingsakte (van bijvoorbeeld bedrijf, vereniging of stichting)

- Statuten (van bijvoorbeeld bedrijf, vereniging of stichting)
- Koopakte (van bijvoorbeeld een stuk onroerend goed)
- Huurovereenkomst
- Paspoort
- Rijbewijs
- Arbeidsovereenkomst
- Werkgeversverklaring en/of referentie
- Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

 

 


Voorbeeld
Irina is 7 jaar geleden uit Rusland naar Nederland geëmigreerd. In Rusland heeft ze ooit haar bachelordiploma bedrijfskunde gehaald. Nu besluit ze alsnog haar masterdiploma te willen halen. Omdat een bachelordiploma een vereiste is voor inschrijving aan de masteropleiding, vertaalt Irina (die na 7 jaar vloeiend Nederlands spreekt) haar bachelordiploma zelf naar het Nederlands. Met een kopie van haar Russische diploma en met de Nederlandse vertaling gaat ze naar de studentenadministratie van de universiteit. Daar willen ze het diploma van Irina echter niet accepteren. Bij de studentenadministratie spreekt niemand een woord Russisch. Zelfs de lettertekens zijn vreemd! Voor hetzelfde geld staat er op het Russische origineel dat het haar veterstrikdiploma van de kleuterschool is!
Irina wendt zich vervolgens tot vertaalbureau Poesjkin. Ik maak een beëdigde vertaling voor haar, hecht deze aan een kopie van haar Russische diploma, stempel het af en voorzie het van een handtekening en een toelichting waarin ik verklaar dat de vertaling naar eer en geweten gemaakt is en dat de inhoud van de vertaling een getrouwe weergave is van het origineel. Met de beëdigde vertaling spoedt Irina zich naar de studentenadministratie. Nu ze een beëdigde vertaling zien zijn ze ervan overtuigd dat het diploma echt een bachelor bedrijfskunde inhoudt en geen veterstrikdiploma. Irina wordt ingeschreven aan de universiteit en behaalt een jaar later haar masterdiploma.

 

 

 

 

 

 

Присяжные переводы

В Бюро Переводов Пушкин вы можете заказать как заверенный, так и не заверенный перевод, выполненный присяжным переводчиком.

 

 

Что такое присяжный перевод?

Зачастую ошибочно думают, что присяжный перевод это лучший перевод. Бытует такое мнение, что мол, если нужен перевод средненького качества, то следует заказывать обычный перевод, а чтобы получить высококачественный перевод надо заказать присяжный перевод.   Однако это не так. Бюро Переводов Пушкин исполняет и присяжные, т.е. заверенные, и не заверенные переводы на высочайшем уровне. В чём же тогда разница?

Вам понадобится присяжный, т.е. заверенный перевод для официальных документов, которым необходим определённый юридический статус. Чтобы сделать перевод «присяжным» переводчик добавляет к тексту надпись о том, что этот перевод выполнен полностью, добросовестно, и правильно передаёт собой содержание исходного текста. Текст перевода подшивается к тексту исходного документа (или же его копии), на тексте перевода проставляется заявление переводчика, его печать и подпись. Следовательно, получатель присяжного перевода может быть уверен, что в переводе не содержится  пропущенной, искажённой или приписанной информации. Государственные органы, предприятия и общественные организации всегда требуют предъявлять им именно присяжный перевод, если документ используется для официальной регистрации определённых важных сведений. Когда кто-либо из России переселяется в Нидерланды, властям потребуется присяжный перевод свидетельства о рождении. Если этот человек захочет продолжить здесь учёбу, понадобится предъявить образовательному учреждению присяжный/заверенный перевод ранее полученных дипломов. Присяжный/заверенный  перевод дипломов должен быть предъявлен и новому работодателю, перед тем, как сотрудник будет нанят на службу. И примеров таких ситуаций можно привести ещё много.

 

 

Когда вам понадобится присяжный перевод?

Присяжный перевод вам понадобится для, среди прочего, следующих видов документов. Чтобы узнать больше о наиболее частых документах, щёлкните по ссылке.

- Свидетельство о рождении

- Диплом и выписка с оценками

- Справка о брачной дееспособности

- Свидетельство о браке

- Акт о вступлении в гражданское партнёрство

- Свидетельство о расторжении брака

- Справка о состоянии здоровья

- Страховое свидетельство

- Импортное или экспортное заявление

- Нотариальный акт

- Справка из отдела ЗАГС

- Справка из торгового реестра Торгово-промышленной Палаты

- Свидетельство о смерти

- Завещание

- Свидетельство о праве на наследство

- Учредительный акт (например, компании, ассоциации или фонда)

- Устав (например, компании, ассоциации или фонда)

- Акт купли/продажи (например, объекта недвижимости)

- Договор аренды

- Паспорт

- Водительские права

- Трудовой договор

- Справка и/или рекомендательное письмо от работодателя

- Справка об отсутствии судимости


Neem direct contact met ons op

Palladiostraat 86
3822VE Amersfoort

WhatsApp
06-23220503


info@russisch
vertaalbureau-poesjkin.nl